SportVid Manifest voor coaches

Onze ervaringen als topsporter, trainer, coach en ondernemer, hebben geleid tot een specifieke (aan)leerstijl. Door jaren ervaring, oefenen, evalueren en aanpassen hebben we deze stijl ontwikkeld. Er zijn een hoop meningen, wat betreft aanleren van (motorische) vaardigheden. Verschillende modellen beweren de waarheid in pacht te hebben.
Hoewel veel verschillende meningen, is er ook voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar “leren”. Wij hebben onze persoonlijke voorkeuren en aannames hiermee tegen het licht gehouden. De combinatie van deze bevindingen en onze testen hiervan in de praktijk, hebben geleid tot een aantal “gouden regels”. Bewuste keuzes in opbouw van jaarprogramma’s, gedrag van een trainer/ coach, voorbereiding van de training en uiteraard de million dollar question “Hoe leer je het best en het snelst een (motorische) vaardigheid aan?”.

Leren vanuit een gevoel zorgt voor betere leer resultaten op lange termijn en verhoogt de kans op correcte uitvoering wanneer er meer spanning is. Probeer in de trainingen de zeilers te helpen om het juiste gevoel van een goed uitgevoerde skill te koppelen aan een woord. Door dit regelmatig te herhalen zal in de toekomst dit woord gebruikt kunnen worden om het gewenste gevoel en bijbehorende uitvoering op te roepen.
Te veel instructie maakt leren ingewikkeld en verkleind de kans op succes. Geef bij voorkeur feedback op het gewenste resultaat. Als de zeiler duidelijk nog niet goed genoeg is om zelf het proces tot dit resultaat te ontwikkelen geef dan 1 aanwijzing om te helpen. Deze aanwijzing moet het belangrijkste gedeelte van de beweging bevatten, niets meer en niets minder. Voorbeeld: Als bij een overstag met licht weer meer helling gewenst is forceer de zeiler om langer te blijven zitten. Alle andere handelingen (sneller naar overkant, boot scheef, schoot en roer hand wisselen, etc) volgen vanzelf. Geeft de zeiler tijd om te oefenen. Continue aanwijzingen en bijbehorende veranderingen verstoren het proces om een beweging eigen te maken.
Jaarplanning

Lees verder hoe belangrijke vaardigheden aan te bieden in een jaarprogramma.